Somatic Experiencing Sessions

Som en kommende Somatic Experiencing Practitioner (SEP) nærmer jeg mig afslutningen af min uddannelse og tilbyder en Somatic Experiencing (SE) terapisession til en nedsat pris på kun 400 DKK. Jeg vil have mit sidste modul i september 2024. Denne chance giver dig mulighed for at styrke din mentale sundhed og forbedre dit velvære uden at belaste dit budget. Du er velkommen til at kontakte mig for at aftale en tid og drage fordel af dette tilbud.

 

Hvad er egentlig et traume?

Et traume refererer til en belastende eller skadelig oplevelse, som en person har været igennem, og som kan have dybtgående negative konsekvenser for deres psykiske og emotionelle sundhed. Traumatiske begivenheder kan antage forskellige former, herunder:

  1. Enkeltbegivenheder: For eksempel en bilulykke, en medicinsk procedure, et voldeligt overfald eller en naturkatastrofe.

  2. Langvarige belastninger: Dette kan inkludere gentagne fysiske eller emotionelle overgreb, seksuelt misbrug, forsømmelse eller langvarige trusler såsom vold i hjemmet eller krig.

Traumatiske erfaringer kan føre til en række symptomer, der kan påvirke den berørte persons daglige funktion. Dette kan inkludere:

  • Emotionelle symptomer: Intens angst, depression, skyldfølelse, vrede eller følelsesløshed.
  • Adfærdsmæssige symptomer: Tilbagetrækning fra andre, øget alkohol- eller stofmisbrug, selvskadende adfærd eller aggression.
  • Fysiske symptomer: Søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, øget irritabilitet, fysiske klager uden synlig medicinsk årsag.

Det er vigtigt at understrege, at traume er en individuel oplevelse, og at ikke alle mennesker, der oplever lignende begivenheder, vil vise de samme reaktioner eller symptomer. Virkningerne af traume kan også variere over tid, og nogle mennesker kan udvikle traumatiske symptomer år efter begivenheden.

Hvad er Somatic experiencing?

Somatic Experiencing (SE) er en form for traumeterapi udviklet af Dr. Peter Levine. SE fokuserer på, hvordan traumatiske erfaringer påvirker kroppen, og hvordan disse virkninger kan lindres gennem målrettet opmærksomhed og regulering.

 

Ifølge Somatic Experiencing-teorien er opståelsen af traumer tæt forbundet med ideen om, at kroppen er i stand til at bearbejde traumatiske erfaringer, så længe den får muligheden for det. Når en person udsættes for en traumatisk begivenhed, kan kroppen komme i en tilstand af overophidselse eller immobilisering. Dette kan føre til en blokering af kroppens naturlige helingsproces, hvor de fysiologiske rester af traume holdes i kroppen, hvilket resulterer i symptomer som overophidselse, underophidselse eller dissociation.

 

Ved at genoprette en følelse af sikkerhed i kroppen og gradvist udforske og aflade opsparet fysiologisk energi, sigter Somatic Experiencing-terapien mod at frigive disse blokeringer og genoprette kroppens naturlige regulering af nervesystemet, hvilket lindrer traumatiske symptomer.